Facebook Twitter Pinterest Google+

青春底片

既然青春留不住,用老照片讲述我们曾经的故事。


28年前的夏天,第一次踏入这个美丽的校园。

 

第二教学楼的左侧第一间,就是我们曾经的教室。

 

帅帅的周老师。

 

青春年少的风采。

   
   
   

1993或94年冬天某次回一中,那时候我们都还在大学。

 
   
 
   
   

住在朱云的宿舍。

 

和老师们合影。

 
   
 

毕业留念册上的笔迹。

   
     

毕业照。

 

这首“山丘”送给我的同学和老师。

既然青春留不住,就让我们大踏步地向前走。

写在2015年大聚会前夕。


0 Comments